Museer

MUSEER

ALINGSÅS MUSEUM

har ett omfattande arkiv med dokument och bilder som berättar om människor och samhällsutvecklingen i Alingsås kommun, från tiden 1850 till 1950.

DIGITALT MUSEUM

innehåller bilder och beskrivningar på objekt från olika museer i Sverige.

SJÖFARTSMUSEET

i Göteborg förvarar arkivalier från enskilda arkivbildare som rederi- och varvsarkiv. Här finns tidningsurklippsarkiv, fotoarkiv, fartygsritningsarkiv, sjökortsarkiv och avskrifter av äldre besättningsrullor.

Fartygsregisterarkivet består av ca 350 000 registerkort med uppgifter om svenska och utländska fartyg med hänvisningar till litteratur, tidskrifter, foto, ritningar, kaptensmålningar och föremål.

STATENS MARITIMA MUSEER

har en databas som innehåller föremål, foto, ritningar och mycket mer som rör sjöfart. Här finns också de transporthistoriska samlingarna om järnvägshistoria, väg- och trafikhistoria och flyghistoria.

KUNGLIGA MYNTKABINETTET

är ett specialmuseum med nationellt ansvar inom områden som penning- och finanshistoria samt medaljkonst. Här visas mynt, sedlar, polletter, aktiebrev, bankmaterial, plånböcker, sparbössor och mycket som hör till den ekonomiska historien. Du kan räkna ut penningvärdet från 1873 (när kronan infördes) till 2009. Du kan räkna ut penningvärdet och du hittar också en internationell prisomvandlare.

VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM

har ett omfattande bildarkiv med över 116 000 bilder som är sökbara på nätet. Det finns dessutom personarkiv, klipparkiv, sockenarkiv, folkmusikarkiv, folkminnesarkiv, enskilda arkiv och temablad.

STATENS HISTORISKA MUSEUM

innehåller samlingar med arkeologiska fynd från förhistorisk och historisk tid samt föremål från svensk kyrkokonst. I museets databas söker du på föremål, fyndplats, inventarienummer, foto, med mera.

Sedan en tid tillbaka är alla föremålsbilder från Historiska museet fria att använda för icke-kommersiellt bruk. Museet har valt att använda Creative Commons-licenser för att göra det tydligt vad som gäller för alla som vill använda bilderna.

GÖTEBORGS STADSMUSEUM

förvarar samlingar som rör Göteborgs och Västsveriges historia. I Carlotta söker du information om föremål och fotografier ur museets samlingar.

SJÖHISTORISKA MUSEET

har ett arkiv som innehåller bland annat dokument rörande mäkleri och varv, föreningsarkiv, handlingar från privatpersoner samt omfattande ritningsarkiv. Fotoarkivet omfattar drygt 600 000 fotografier med fartygsmotiv av alla kategorier. Föremålssamlingarna omfattar det mesta inom det sjöhistoriska området; allt som rör båtar, fartyg, sjöfart och navigation finns här.

K-SAMSÖK

är en webbservice för tillämpningar som vill hämta kulturarvsdata från institutioner eller föreningar med kulturarvsinformation (läs här vilka). K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan institutionernas databaser och de institutioner, företag, enskilda och föreningar som vill använda informationen i egna tillämpningar (t ex på webbplatser eller i mobila lösningar).

REPSLAGARMUSEET

i Älvängen visar konsten att tillverka tågvirke i olika material, exempelvis växtfibrer som lin, sisal och hampa eller animaliska fibrer som tagel och svinborst.

NORDISKA MUSEET

förvarar samlingar som rör Sveriges kulturhistoria från Gustav Vasas tid till vår egen. Du söker digitalt i samlingarna om fotografier och föremål, böcker och tidskrifter, arkivhandlingar och dokument, nationella fotografregistret, ostindiska kompaniet, smycken, textilgalleriet mm.