Föreningar

FÖRENINGAR

 

 

Här hittar du några föreningar som kan hjälpa dig vidare med din släktforskning.

Flera är inriktade på Västra Sverige, men genom de nationella föreningarna kommer du vidare till andra delar av landet.

DIS| Datorhjälp i släktforskningen

erbjuder det populära släktforskarprogrammet DISGEN för nybörjare och professionella. DISGEN är ett verktyg som håller reda på dina uppgifter om släkten, det du hittar i arkiv och i kontakt med andra forskare och släktingar.

Forskar någon på din släkt? Jämför, byt och bidra med släktfakta i DISBYT! DISBYT är en databas med bidrag från medlemmarnas forskningsmaterial och innehåller nu över 38 miljoner poster. Support av faddrar runt om i landet. DIS har 8 regionföreningar: Nord, Mitt, Bergslagen, Öst, Väst, Filbyter, Småland och Syd.

 

DIS Väst | För dig som släktforskar i Västra Sverige

är en regionförening i västra Sverige som har en aktiv mötesverksamhet med föredrag, utställningar och visningar av släktforskarprogrammen DISGEN och DISBYT.

GENEALOGISKA FÖRENINGEN

är en nationell förening där medlemmarna ägnat sig åt släktforskning sedan 1933.

GÖTEBORGSREGIONENS SLÄKTFORSKARE  | GRS

är en förening främst inriktad på käll- och arkivkunskap samt lokalhistoria och paleografi (handskriftstydning). Föreningens ändamål är att främja släktforskning och stå till tjänst med råd och anvisningar i släktforskningsfrågor.

SLÄKTDATA

arbetar med att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning på internet.

SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND  |  SHF

är hembygdsrörelsens riksorganisation.

SVERIGEKONTAKT

hjälper svenskar och svenskättlingar i utlandet att bevara kontakten med Sverige, det svenska språket och kulturen.

SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND  |  Rötter

är en sammanhållande organisation för släktforskarföreningarna i Sverige. I samarbete med andra organisationer ska föreningen bland annat värna om släkthistoriskt källmaterial samt främja och sprida kunskap om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Släktforskarförbundet ger ut nättidningen Rötter.

VÄSTGÖTA GENEALOGISKA FÖRENING

arbetar för att öka intresset för släkt och hembygdsforskning i Västergötland, stödja forskare och föreningar i regionen och genom samarbete med landets övriga föreningar göra en insats för Sveriges släkt- och hembygdsforskning.