Fler länkar

ANDRA LÄNKAR

ARKIVGUIDEN

För släktforskare och hembygdsforskare. Hur hittar man till och i arkiven? Här finns information om arkivkunskap, svenska källor, forskningsmetodik, folkbokföring och mycket mer.

 

DDSS

Demografisk databas Södra Sverige (Skåne, Halland och Blekinge).

 

FALBYGDSANOR

Falbygdsanor är en webb- och samlingsplats om och för Falbygden, i före detta Skaraborgs län, nuvarande Västra Götalands län. Här finns information och länkar om bygden.

 

FAMILYSEARCH

FamilySearch International är den största databasen i världen för släktforskare. Det är en ideell organisation som sponsras av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna).

 

GENEALOGY.COM

Databaser online.

 

GENEANET

Databas och arkiv online med över 200 miljoner data från flera länder.

 

GÖTEBORGS ADRESS- OCH INDUSTRIKALENDER 1850-1899

De gamla adress- och industrikalendrarna var den tidens telefonkataloger och där kan du hitta göteborgarnas namn och adress samt näringsidkares annonser och adresser. Varje kalender innehåller också olika kuriosa om Göteborg såsom hur mycket det till exempel kostade att åka droska i slutet av 1800-talet.

 

INDUSTRIHISTORIA

Industriarkiv vid arkivinstitutioner i Västsverige.

 

INNOVATUM

innehåller bland annat Trollhättans kommuns bildsamling.

 

OSTINDISKA KOMPANIETS ARKIV

Göteborgs universitetsbibliotek har gjort sitt arkivmaterial från Svenska Ostindiska Compagniet tillgängligt via Internet. Arkivet är på 10 000 sidor och det största som finns bevarat samlat i Sverige.

 

PORTALEN FÖR HISTORISK STATISTIK

innehåller en mängd historiska uppgifter inom olika ämnesområden, från arbetsmarknad till utrikeshandel. Du hittar också en prisomräknare från 1290 till 2009, du kan analysera en valfri period och det finns länkar till historiska uppgifter i många andra länder.

 

RIDDARHUSET

har en ätt- och vapendatabas som innehåller alla (i Sverige och utomlands) levande ätters vapen och ingresser från Adelskalendern 2007. Den innehåller även officiella blasoneringar från diplomen (eller avskrifter därav) eller hänvisning till var man kan finna vapenbeskrivningen.

 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET | SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

har ett antal databaser där du kan söka mängder av information om vårt svenska kulturarv, till exempel om fornlämningar, byggnader och material, ritningar, fotografier, med mera.

 

RÖTTER

Sveriges Släktforskarförbunds nättidning.

 

SLÄKTBAND

Sveriges Radios program om släktforskning (P1).

 

SMEDSRÖTTER | FFS

Föreningen för smedsläktforskning.

 

STOCKHOLMSKÄLLAN

har fotografier, texter, kartor och andra källor som berättar om Stockholms historia. Här finns länkar till olika arkiv, bibliotek och museer i Stockholm.

 

SVENSK LOKALHISTORISK DATABAS

Här kan du söka kommunal- och sockenstämmoprotokoll från samtliga kommuner i Halland, men också från några kommuner i Västra Götaland. Även några kommuner i Jönköping län, Kalmar län och Kronoberg ingår. En genomgång av sockenstämmoprotokoll kan ge värdefull information om enskilda personer och andra händelser. Ibland kan namn på oäkta barns fäder förekomma, om mamman förde frågan till sockenstämman.

 

SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK | SAOB

Om du letar efter betydelsen av äldre ord kan det vara bra att titta i SAOB. Den finns också i en nätupplaga.

 

SVENSKA KYRKAN

Adresser till församlingar m.m.

 

SÄLLSKAPET VALLONÄTTLINGAR

Society of Swedish Walloon Descendants | Les Descendants des Wallons de Suède

 

SVERIGES FÖRSAMLINGAR GENOM TIDERNA

hittar du hos Skatteverket. Församlingarna har under årens lopp fått nya namn, många har upphört och nya har tillkommit. I den här matrikeln systematiseras uppgifter från äldsta tid fram till 1989 om indelning, förande och förvaring av kyrkoböcker m.m.

 

VÄSTARVET

är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv och finns inom Västra Götalandsregionen. Bibliotek, arkiv och museer lägger ut material som kan intressera såväl släktforskare som hembygdsföreningar och kulturarbetare. Du söker i fotoarkiv och föremålssamlingar.