Emigration

EMIGRATION

CASTLE GARDEN

innehåller information om 12 miljoner immigranter till USA mellan åren 1820 till 1892.

EMIGRANTER FRÅN FALBYGDEN

är en sida där du kan hitta Falbygdsemigranter. Vart de flyttade eller emigrerade spelar ingen roll. Du hittar också många tips på länkar som med fördel kan användas vid forskning om emigranter och släktingar i USA.

FAMILY SEARCH

FamilySearch International är den största databasen i världen för släktforskare. Det är en ideell organisation som sponsras av mormonerna.

FIND A GRAVE

är en amerikansk hemsida där man kan hitta släktingars gravar i USA, Kanada, Västindien och Mexiko, Nicaragua och Panama. Du söker bland miljontals namn, biografier, datum och bilder.

FOLKRÄKNINGAR

USA och många andra länder.

THE STATUE OF LIBERTY - ELLIS ISLAND FOUNDATION     |     SOLEIF

Se Ellis Island Records.

US FEDERAL CENSUS COLLECTION

Folkräkningar i USA sedan 1790

ELLIS ISLAND RECORDS

innehåller namnen på alla personer som kom till Ellis Island i New York mellan åren 1892 och 1924 (omkring 65 miljoner poster). Du kan också söka ett visst fartyg och få hela passagerarlistor för dess olika resor. Det finns även beskrivningar och bilder på fartygen.

EmiWeb

är en databas för migrationsforskning till och från Sverige, Norge och Danmark. Här finns uppgifter om cirka 1,2 miljoner utvandrare. På längre sikt kommer även uppgifter om de cirka 500 000 invandrare från början av 1800 talet till omkring 1950 att ingå. Materialet är både svenskt och utländskt och finns i form av personregister, kyrko- och skattelängder, brev, foton, dagböcker, tidningsklipp, litteratur och intervjuer. Avsikten är att samla allt källmaterial kring ut- och invandrarna i en och samma databas.

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX

Uppgifter om avlidna i USA mellan 1935 och 2014

SWENSON SWEDISH IMMIGRATION RESEARCH CENTER

vid Augustana College, Illinois, USA, är ett nationellt bibliotek och arkiv för forskning om svensk immigration till USA.

VITAL RECORDS

Uppgifter om personer i USA