Passhandlingar

PASSHANDLINGAR

Redan på 1500-talet fastställdes i lag att resande var tvungna att inneha ett inrikes- eller utrikespass när de färdades inom eller utanför landet. Resans syfte och slutliga mål skulle anges. Soldater, gesäller, hantverkare, resande, pigor och drängar som lämnade sin hemtrakt för att arbeta eller söka arbete på annan ort inom landet var således tvungna att medföra pass.

 Anledningen var att man skulle kunna identifiera sig och inte kunna anklagas för lösdriveri. Gästgiverier och skjutshållare var enligt lagen förbjudna att låna ut hästar till resande som saknade pass. Först 1860 upphävdes lagen och passtvånget avskaffades. Det återinfördes för utrikesresor vid första världskrigets utbrott 1914.

Under 1700- och 1800-talen utfärdades passen av landshövdingarna i länen eller överståthållaren i Stockholm. De registrerades i särskilda passjournaler. När passen sedan uppvisades, registrerades de i en annan journal. Passhandlingarna förvaras i kronofogdarnas och kronolänsmännens arkiv hos landsarkiven samt i polismyndigheternas och magistraternas arkiv.

Dokumenten i original finns på Landsarkivet i Vadstena. I Riksarkivet finns slumpvis bevarade passansökningar från tiden före 1809 och dessa förvaras i Marieberg.