Släktforska vidare
Släktforskning inbjudan kaffehippa

RIKSARKIVET

 

Kyrkoarkiv

Militära arkiv (soldater och regementen)

Privata (enskilda) arkiv

Företagsarkiv (stora koncerner och små lanthandlar)

Gods-, by- och gårdsarkiv (slott, gårdar och byar)

Föreningsarkiv (politiska partier och nykterhetsrörelser)

Central statsförvaltning (Kungens arkiv, Riksdagens och Högsta domstolens arkiv)

Regional statsförvaltning (Länsstyrelser och häradsskrivare)

Juridiska arkiv (bouppteckningar och domböcker)

Skolarkiv (betyg och läroverk)

Polis- och fängelsearkiv (straffångar och tukthus)

Medicinska arkiv (provinsialläkare, medicinalstyrelsen och barnmorskor).

SLÄKTFORSKA VIDARE

 

 

 

 

 

I Sverige finns många arkiv där man kan söka vidare efter uppgifter om sin släkt. Bara på Riksarkivet och Landsarkiven finns flera miljoner dokument arkiverade. Därtill kommer olika föreningsarkiv, hembygdsarkiv, företagsarkiv, osv.

 

På landsarkiven förvaras folkbokföringshandlingar, material från domstolar och lokalförvaltningar som länsstyrelser, skattemyndigheter, skolor, polis och tull, osv. Här förvaras också en stor mängd handlingar som rör sjöfart. Det finns enskilda arkiv och statliga arkiv som är renodlade sjöfartsarkiv. Många värdefulla källor till sjöfartsforskning finns också i övriga statliga arkiv som exempelvis länsstyrelse, tull, kronofogde och magistrat.

LANDSARKIV

 

På Landsarkivet förvaras folkbokföringshandlingar, material från domstolar och lokalförvaltningar som länsstyrelser, skattemyndigheter, skolor, polis och tull, osv. Här förvaras också en stor mängd handlingar som rör sjöfart. Det finns enskilda arkiv och statliga arkiv som är renodlade sjöfartsarkiv. Många värdefulla källor till sjöfartsforskning finns också i övriga statliga arkiv som exempelvis länsstyrelse, tull, kronofogde och magistrat.

 

ScandiText AB

Myggan Ericsons gata 10 / 1101 | SE-412 73 Göteborg | Sweden

Tel. +46 (0)70 772 74 40 | Email: info@scanditext.se

Sveriges Facköversättarförening

The Swedish Association of Professional Translators

The Swedish Writers' Union

 

© 2020 ScandiText AB All Rights Reserved