Börja släktforska

BÖRJA SLÄKTFORSKA

Släktforskning trädgård kaffe kalas

När du pratar med gamla släktingar eller hittar gamla brev och dokument får du säkert fram namn, årtal och orter som du kan utgå ifrån när du sedan går vidare för att söka i kyrkoarkiven.

Kyrkböckerna förvaras på Landsarkiven och finns på mikrokort. Du kan också vända dig till ditt bibliotek. De flesta biblioteken har en släktforskarhörna med mikrokort över församlingarna i ditt område eller också abonnemang på databaser med inskannade bilder av kyrkböckerna.

I kyrkböckerna finns uppgifter om församlingarnas medlemmar från mitten av 1700-talet. Prästerna var inte alltid så noga med att skriva in alla uppgifter, så upplysningarna du får fram kan variera. Genom att växla mellan husförhörslängder, flyttningsländer, födelse- och dödböcker och vigselböcker växer en bild fram på den person eller familj som du forskar om.

Släktforskning arkiv husförhörslängder
Släktforskning böcker närbild
Släktforskning böcker närbild

Kyrkböcker

Folkbokföring infördes i Sverige genom 1686 års kyrkolag

Kyrkoarkiv

Här hittar du en förteckning över svenska kyrkböcker

Husförhörslängder

Prästen höll regelbundna förhör för att se till att sockenborna hade goda kunskaper i religion