Släktforskning

 

 

Släktforskning handlar om vårt behov av samhörighet, kontinuitet och gemenskap, kanske också om att försöka förstå oss själva. Det är ett sätt att söka sin plats i ett visst sammanhang, i en berättelse om livet från det förflutna till framtiden. Släktforskning handlar inte endast om namn och årtal, utan också om hur våra förfäder levde förr i tiden.

 

Varför är det så spännande med släktforskning? Ja, det finns nog inget enkelt svar på den frågan. Men våra rötter utövar en märklig dragningskraft. Vi vill inte bara veta vart vi är på väg i livet, utan också varifrån vi kommer. Rötter behöver inte nödvändigtvis innebära att man är rotad på en viss geografisk plats, utan man kan också vara förankrad i en social gemenskap. Släktforskning blir ett sätt att söka sin plats i ett visst sammanhang, i en berättelse om livet från det förflutna till framtiden.

Släktforskning mjölkkannor

SLÄKTFORSKNING

KYRKBÖCKER


I kyrkböckerna finns uppgifter om församlingarnas medlemmar från mitten av 1700-talet.

Böckerna förvaras på Landsarkiven och finns på mikrokort. Du kan också vända dig till ditt bibliotek.

De flesta biblioteken har en släktforskarhörna med mikrokort över församlingarna i ditt område

eller också abonnemang på databaser med inskannade bilder av kyrkböckerna.

Släktforskning systrar

Börja släktforska

Prata med äldre släktingar och be dem berätta vad de vet om släkten. Kanske får du reda på en del som annars skulle gå förlorat när de avlider. Eventuellt får du läsa gamla brev eller andra handlingar som länge har legat undanstoppade i byrålådor eller på vinden.

Släktforskning hönor gårdsplan

Släktforska vidare

I Sverige finns många arkiv där man kan söka vidare efter uppgifter om sin släkt. Bara på Riksarkivet och Landsarkiven finns flera miljoner dokument arkiverade. Därtill kommer olika föreningsarkiv, hembygdsarkiv, företagsarkiv, osv.

Släktforskning gammal man med skägg framför stuga

Vill du veta mer?

Släktforskning är inte bara namn och årtal, utan också den enskilda människans historia. Här hittar du länkar till föreningar dit du kan vända dig för att få kontakt med andra släktforskare, samt till arkiv, museer, databaser, osv. där du kan söka efter mer information.