Översättning

ÖVERSÄTTNING

 

Översättning till svenska från franska och engelska

av EU-texter, miljö- och samhällsfrågor, reportage, historia, kultur, arkitektur och mycket mer.

Språk och kultur

Du får en översättning som bygger på förståelsen av källtextens språkliga och kulturella sammanhang.

Konsten att översätta

De fysiska gränserna suddas ut och människor blir alltmer medvetna om det mångkulturella samhälle vi lever i. För att översätta budskapet med framgång krävs en god insikt i textförfattarens sätt att tänka.

Stort eller litet projekt?

Det spelar ingen roll. Du får en översättning byggd på lång erfarenhet, kunskap och engagemang. Du får alltid ett professionellt bemötande av en översättare som sätter ditt budskap främst.

TRANSLATION

 

into Swedish from French and English

of EU-texts, environmental and social issues, reportage and journalism, history, culture, architecture and much more besides.

Language and culture

You get a translation that builds on the source text's linguistic heritage and cultural context.

The art of translating

Physical borders are being increasingly erased and people the world over are becoming increasingly aware of the multicultural society in which we live. In order to translate successfully, it is essential to have good insight into and easy familiarity with the author's thought processes and background.

Large or small project?

It makes no difference. What you get is a translation based on long experience, expertise and dedication. And you always get to speak to a professional translator who puts the spotlight on the message you want to convey.

EU-fori 

En podd för den som är smygintresserad av EU. En podd som gör EU begripligt och relevant för den som har ett samhällsintresse men alltid känt att man vill bli bättre på EU.

 

PRESENTATION

 

Yrkeserfarenhet

Som projektledare på Volvo Lastvagnars serviceavdelning arbetade jag med utbildningsprojekt som riktades mot samtliga marknader. Som översättare och tolk på Renault arbetade jag för ökad förståelse för både den svenska och franska kulturen.

Två kulturer, två modersmål

blev arvet från 20 år i Genève och Strasbourg.

Egen företagare sedan 1995

Utbildning

Fil. mag. i språk, översättning, historia och litteratur vid Göteborgs universitet.

 

UPPDRAG

till svenska från franska och engelska

 

EU-texter, dokumentation, reportage, böcker

Jag arbetar främst med texter för Europaparlamentet och Europeiska unionen och översätter betänkanden, rapporter, tekniska meddelanden, m.m. Jag har även anlitats för att översätta Inforegio-PANORAMA, en tidskrift för regionalutvecklingens aktörer och Fiske och vattenbruk i Europa, en tidskrift som publiceras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske.

Jag har medverkat i översättningen av 366 dagar och tankar om jorden, en bok av Yann Arthus-Bertrand. I sin utställning Jorden sedd från himlen visar han naturens skönhet och krafter i storslagna bilder tagna från helikopter världen över.

Mina uppdragsgivare finns i Sverige, Europa och USA – jag finns i Göteborg.

 

PRESENTATION

 

Professional experience

As a project manager at the Volvo Trucks service department, I worked with training projects designed for the full range of Volvo's markets. As a translator and interpreter for Renault, my brief was to enhance mutual understanding and appreciation of Swedish and French culture.

Two cultures and two mother tongues That's my heritage after 20 years in Geneva, Switzerland, and Strasbourg, France.

Private agency since 1995

Education M.A. in languages, translation, history, and literature from the University of Gothenburg, Sweden. It's a broad-based education on which I am continuously building.

 

ASSIGNMENTS

Translation to Swedish from French and English

 

EU texts, documentation, reportage and journalism, books

I work for the European Parliament and the European union on translation of a variety of texts, for example commission findings, reports, technical bulletins and so on. I have also been engaged to translate Inforegio-PANORAMA, a publication for parties engaged in regional development and the magazine Fisheries and aquaculture in Europe, published by the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries.

I have participated in the translation of Earth from above 366 Days, a book by Yann Arthus-Bertrand. In his open-air exhibition Earth from the Air he shows Nature's beauty and primal force the world over in magnificent photographs taken from the air.

My clients are found throughout Sweden, across Europe and in the US, and my base is in Gothenburg on the west coast of Sweden.