Berlin 1969

BERLIN 1969


1. Muren byggdes 1961 och delade Västberlin från Östberlin. 2. Varning! Ni lämnar nu Västberlin! 3. Checkpoint Charlie, gränsövergången från den amerikanska till den sovjetiska sektorn vid Friedrichstrasse. Checkpoint Alpha och Checkpoint Bravo var gränsövergångarna på motorvägen vid staden Helmstedt, respektive Dreilinden strax utanför Berlin. 4. Muren var totalt 15 mil lång. 5. En gata i Östberlin. 6. Fasad på hus i Östberlin. Märk kulhålen i fasaden. 7. På stora skyltar varnades allmänheten för var gränsen gick. 8. Alexanderplats i Östberlin. 9. Muren. De tre gränsövergångarna var uppkallade efter morse alfabetets Alpha, Bravo och Charlie. 10. Västberlin var uppdelad i en amerikansk, en fransk och en brittisk zon. Östberlin stod under kommunisternas styre. 11. Östtyskt vakttorn som var bemannat dygnet runt.

2.

7.

11.