Mänskliga rättigheter

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

 

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF) är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som bildades för att genomföra aktiva insatser mot rasism och diskriminering.

 

RFF utgår från en vision och värdegrund om alla människors lika värde och samverkar med myndigheter och aktörer inom civilsamhället med liknande ändamål.

Jag har redan glömt vad jag längade efter.

Men minns att jag stod vid en flod

och längtade till havet.

Jag har redan glömt vad jag längtade efter.

Men vet att om jag står vid havet

längtar jag till floden.

Ur Hemlöshetens Sånger

Péter Kádár

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

 

RFF utgår från en vision och värdegrund om alla människors lika värde. Allt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vilar på regeringens vision och värdegrund om att ”de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar”.

DRAMADOKUMENTÄR

Se RFF:s dramadokumentär

När rösterna tystnar - en film med vittnesmål om Förintelsen. 

Ett pedagogiskt verktyg för lärarna när de undervisar om mänskliga rättigheter.

BOKUTGIVNING

Läs om Isaac, Deborah, Samuel, Hanna och Victor. Det är genom den enskilda människans livsöde som vi bättre kan förstå vår historia.

MOT ANTISEMITISM

En aktiv insats mot antisemitism för att öka förståelsen för och kunskapen om minoriteternas roll i samhället och gestalta deras ursprung.