Hem

 

ÖVERSÄTTNING

 

till svenska från franska och engelska

av EU-texter, miljö- och samhällsfrågor, reportage, historia, kultur, arkitektur och mycket mer.

Kvalitet – Översättning som bygger på språkliga och kulturella sammanhang

Kunskap – Två modersmål och två kulturer

Erfarenhet – 40 år i branschen, varav 20 år med Volvo och Renault

 

 

PUBLIKATIONER

 

 

 

 

Flykten-ebok_omslag

EU-fori 

En podd för den som är smygintresserad av EU. En podd som gör EU begripligt och relevant för den som har ett samhällsintresse men alltid känt att man vill bli bättre på EU.

 

KULTURHISTORIA

 

Trädgården som kulturarv

Allmogeträdgården är ett viktigt kulturarv, lika viktigt och minst lika hotat som de gamla handelsträdgårdarna och växthusen.

Orkidéer och hur de genom tiderna har fascinerat människorna.

Artiklar om Västergötland

I över femtio år var Carl Ryberg ortskorrespondent för ett flertal västsvenska tidningar. Här återges några av hans artiklar.

Gamla redskap och föremål

Museala föremål har alltid ett egenvärde, men deras största värde ligger i kontakten med det förgångna, som föremålen ger nutidsmänniskan.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF) är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som bildades för att genomföra aktiva insatser mot rasism och diskriminering.

Organisationen arbetar för att öka förståelsen för och kunskapen om minoriteternas roll i samhället och gestalta deras ursprung.

 

 

SLÄKTFORSKNING

 

Varför är släktforskning så spännande?

 

Släktforskning handlar om vårt behov av samhörighet, kontinuitet och gemenskap, kanske också om att försöka förstå oss själva. Det är ett sätt att söka sin plats i ett visst sammanhang, i en berättelse om livet från det förflutna till framtiden. Släktforskning handlar inte endast om namn och årtal, utan också om hur våra förfäder levde förr i tiden.